Pomoćnici u nastavi: problemi u praksi i percepcija vlastite uloge u nastavnom procesu

NazivPomoćnici u nastavi: problemi u praksi i percepcija vlastite uloge u nastavnom procesu
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2017
AutoriRomstein, K., & Velki T.
ČasopisŽivot i škola
Godište63
Broj1
Početna stranica151
Označavanje stranica151-158
Datum objavljivanja06/2017
Vrsta radaStručni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječidjeca s teškoćama u razvoju, inkluzija, nastavni proces, pomoćnici u nastavi
Abstract

Odgojno-obrazovna politika u prošle tri godine sve veći naglasak stavlja na zapošljavanje pomoćnika u nastavi kao oblika socijalne podrške učenicima s teškoćama u razvoju. Kako bi se doznalo koji su problemi u praksi i na koji način pomoćnici percipiraju svoju ulogu u nastavnom procesu, analizirane su 53 pisane bilješke pomoćnika u nastavi. Utvrđene su tri glavne kategorije problema: (1) problemi u odnosu na nastavni proces (izostajanje uvida u djetetov razvojni profil i/ili program i nepoznavanje primjerenih metoda poučavanja), zatim (2) problemi u odnosu na kolektiv i međuljudske relacije (isključivanje iz kolektiva, nepostojanje dogovora i koordinacije u provođenju aktivnosti u školi) i (3) problemi u odnosu s učenikom (nerazumijevanje djetetova ponašanja, vrijednosne prosudbe u interpretaciji ponašanja sve do otvorenog animoziteta prema učeniku i njegovim navikama). Svoju ulogu pomoćnici dominantno vide kao regulacijsku i kompenzacijsku, a manje se vide kao medijatori između učenika i njegova neposrednog okruženja. Izostankom jasnih kriterija probira pomoćnika i kontinuiranog praćenja jača se socijalna disontogeneza koja se, zasad na teorijskoj razini, predstavlja kao čimbenik rizika za pojavu vršnjačkog isključivanja i pojave nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika s teškoćama u razvoju. Stoga je potrebno rad pomoćnika u nastavi organizirati u skladu s inkluzivnim vrijednostima i principima inkluzivnog odgoja i obrazovanja, što ujedno ima i prevencijsku dimenziju.

URLhttps://hrcak.srce.hr/193889
Oznaka recenzijeRefereed