Socijalne priče u radu s učenicima s poremećajem iz spektra autizma

NazivSocijalne priče u radu s učenicima s poremećajem iz spektra autizma
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2017
AutoriJakobović, M.
ČasopisŽivot i škola
Godište63
Broj1
Početna stranica161
Označavanje stranica161-166
Datum objavljivanja06/2017
Vrsta radaStručni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječičitanje emocija, funkcionalna procjena ponašanja, socijalne priče, socijalne vještine, učenici s poremećajem iz spektra autizma
Abstract

Cilj je ovoga rada prikazati jednu od metoda učenja socijalnih vještina, socijalne priče. U radu je najprije riječ o socijalnim vještinama i o tome zašto je neku djecu s teškoćama u razvoju potrebno poučavati socijalnim vještinama. Potom se definiraju učenici s poremećajem iz spektra autizma, te socijalne priče koje su originalno osmišljene za njih. Socijalne su priče pisane iz perspektive učenika i objašnjavaju socijalnu situaciju ili koncept, opisuju bitne sastavnice situacije te sugeriraju očekivane odgovore. Nadalje, u radu se objašnjava kako na temelju funkcionalne procjene ponašanja izraditi socijalnu priču, tipove rečenica koje se koriste u socijalnoj priči te se navode dodatne smjernice za primjenu. Zaključno promišljanje: velik broj djece s teškoćama u razvoju mora naučiti kako čitati i reagirati na neverbalnu komunikaciju, što zbog njezine višeznačnosti često ne uspijevaju učiniti. Ovladavanje socijalnim vještinama jača samopoštovanje, neovisnost i emocionalnu otpornost, a korištenje socijalnih priča jedna je od učinkovitih metoda poučavanja socijalnih vještina. Ovom se metodom mogu koristiti učenici s teškoćama u razvoju kojima je takva podrška potrebna, a ne samo učenici s poremećajem iz spektra autizma. U prilogu su dana tri primjera socijalnih priča.

URLhttps://hrcak.srce.hr/193890
Oznaka recenzijeRefereed