Kako učenici doživljavaju školu i ocjenjivanje

NazivKako učenici doživljavaju školu i ocjenjivanje
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2017
AutoriKavić, K.
ČasopisŽivot i škola
Godište63
Broj2
Početna stranica87
Označavanje stranica87-95
Datum objavljivanja12/2017
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječifokus-grupa, kvalitativna metodologija, ocjenjivanje, perspektiva učenika, škola
Abstract

Cilj ovog rada bio je ispitati perspektivu učenika osmih razreda grada Zagreba o ocjenama i ocjenjivanju u svrhu boljeg razumijevanja njihovog ponašanja i motivacije za učenje. Kvalitativnim pristupom nastojalo se odgovoriti na sljedeća pitanja: kakva očekivanja učenici imaju od škole, kako doživljavaju nastavnike, što za učenike predstavljaju ocjene, o čemu ovisi koju će ocjenu učenik dobiti te što bi učenici voljeli promijeniti u sustavu obrazovanja. Podatci su prikupljeni metodom fokus-grupe te su održane sveukupno tri fokus-grupe s učenicima iz triju osnovih škola u Zagrebu.
Dobiveni podatci analizirali su se metodom tematske analize u okviru četiri teme: očekivanja od škole, doživljaj uloge nastavnika, doživljaj školskih ocjena i željene promjene u obrazovnom sustavu. Najvažniji rezultati proizlaze iz teme doživljaja ocjena. Učenici doživljavaju ocjene kao pretpostavku za buduće školovanje i izbor zanimanja te u ocjenama vide osnovnu prepreku upisu u željenu školu/fakultet. Međutim, ocjene prema iskazu sudionika nisu odraz znanja, nego odraz subjektivnosti svakog pojedinog nastavnika te ovise o mnoštvu drugih čimbenika, a najmanje o znanju. Time osnovna poruka ovog istraživanja glasi da ocjene nisu odraz znanja, a temelj su za budući život i školovanje.

URLhttps://hrcak.srce.hr/195178
Oznaka recenzijeRefereed