Domaća zadaća između teorije i prakse

NazivDomaća zadaća između teorije i prakse
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2017
AutoriSokol, S., & Vrbošić V.
ČasopisŽivot i škola
Godište63
Broj2
Početna stranica97
Označavanje stranica97-112
Datum objavljivanja12/2017
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječiaktivniji rad, domaća zadaća, dosljednost, ishodi, mogućnost izbora, odgovornost, samovrednovanje
URLhttps://hrcak.srce.hr/195180
Oznaka recenzijeRefereed
Cijeli tekst

U Osnovnoj školi „Vijenac“ provodi se projekt „Domaća zadaća – iznimka, a ne pravilo“, na tragu suvremenih europskih i svjetskih rješenja, radi propitivanja svrhovitosti domaće zadaće i unaprjeđivanja nastavnoga procesa. Provedeno je istraživanje u kojem su anketirani učenici, roditelji i učitelji Osnovne škole „Vijenac“. Cilj istraživanja bio je propitati razmišljanja učenika, učitelja i roditelja o realizaciji projekta „Domaća zadaća – iznimka, a ne pravilo“ o promjenama u nastavnome procesu, utjecaju projekta na samostalnost učenika i njihovu aktivnost te provjeravanju utjecaja na mogućnost izbora samovrednovanja. Provedeno istraživanje pokazalo je da su učenici prepoznali vrijednosti projekta u odnosu na izvedbu nastavnoga sata (istaknuti ishodi učenja, mogućnost izbora zadataka, jasne upute za pripremu za sljedeći nastavni sat), njihovu aktivnost (više rada na nastavnome satu i u procesu učenja) i samovrednovanje. Iz istraživanja je razvidno da su učitelji, kao ključni subjekti nastavnoga procesa, prihvatili osobnu odgovornost za uspjeh učenika dosljednom primjenom dogovorenih zaključaka Učiteljskoga vijeća. Odgovori roditelja upućuju na njihovo, još uvijek, tradicionalno shvaćanje nastave te nedovoljno povjerenje u sposobnosti učenika za samovrednovanje. U radu su prezentirani dobiveni rezultati koji potvrđuju ostvarivanje cilja i svrhe projekta.