Učestalost i svrhovitost primjene igara u nastavi likovne umjetnosti

NazivUčestalost i svrhovitost primjene igara u nastavi likovne umjetnosti
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2017
AutoriSkender, L., & Karas D.
ČasopisŽivot i škola
Godište63
Broj2
Početna stranica113
Označavanje stranica113-126
Datum objavljivanja12/2017
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN1849-0972
Ključne riječiIgra, intrinzična motivacija, likovna umjetnost, nastavna metoda, znanje
Abstract

Većina teoretskih i empirijskih spoznaja o metodičkoj primjeni igre odnosi se na predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, dok su mogućnosti igre u stjecanju znanja kod adolescenata i odraslih osoba slabo istražene. Svrhovitost igre proizlazi iz razvoja znanja i vještina nastalih na stvarnom iskustvu i intrinzičnog oblika motivacije, što zbog ugode i zanosa pospješuje učenje i trajno zadržavanje znanja. Istraživanje je usmjereno na učestalost primjene igre u nastavi Likovne umjetnosti te njezinu svrhovitost u stjecanju različitih oblika znanja. Provedeno je mrežnom (online) anketom „Primjena igara u nastavi Likovne umjetnosti“ među nastavnicima likovne umjetnosti u Republici Hrvatskoj. Rezultati ankete pokazali su da, iako je igra nedovoljno zastupljena kao metoda u formalnom metodičkom obrazovanju, postoji sklonost velikog broja nastavnika korištenju igre koja je potaknuta vlastitim iskustvom rada u nastavi i mentorstvima iskusnih nastavnika. Igrom se ne koriste samo za razonodu i poticanje aktivnosti nego i za obradu novih sadržaja tijekom kojih se stvaraju određena znanja i razvijaju specifične vještine. Većinom imaju pozitivna mišljenja o njezinom utjecaju na stjecanje znanja i razvijanje interesa, ali teško se odlučuju na učestalu primjenu. Igrom bi se koristili češće da imaju više vremena za obradu propisanih nastavnih sadržaja te da su pripremljene i prilagođene nastavnim jedinicima.

URLhttps://hrcak.srce.hr/195183
Oznaka recenzijeRefereed