Zadovoljstvo studijem budućih učitelja

NazivZadovoljstvo studijem budućih učitelja
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriJurković, D., & Nikčević-Milković A.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj1
Početna stranica31
Označavanje stranica31-41
Datum objavljivanja07/2018
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN1849-0972
Ključne riječiobrazovanje budućih učitelja, studenti, učiteljski studij, zadovoljstvo nastavnicima, zadovoljstvo studijem
Abstract

Istraživanje je provedeno među studentima Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru, u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. Svrha istraživanja bila je dobivanje što potpunijeg uvida u zadovoljstvo studenata studijem ne bi li se na negativne stavove na vrijeme reagiralo, a na pozitivna iskustva o studiju obratila pozornost te ih se održalo takvima ili pak dodatno popravilo. Pokazalo se da su studenti iznadprosječno zadovoljni studijem što je uglavnom u suprotnosti s rezultatima ostalih istraživanja među hrvatskim studentima te da su zadovoljniji studenti diplomskog studija negoli su to studenti preddiplomskog studija, što također nije u skladu s većinom istraživanja u kojima je podjednako (ne)zadovoljstvo studenata na svim razinama studija. Također, nalazi istraživanja pokazuju i da postoji negativna povezanost između studenata kojima je ovaj studij drugi izbor i zadovoljstva studijem, ali i da je zadovoljstvo studijem i zadovoljstvo nastavnicima na studiju usko povezano, što je u skladu s očekivanjima. Od čimbenika uključenih u ovo istraživanje, zadovoljstvo nastavnicima pokazalo se kao najbitniji prediktor zadovoljstva studijem. S obzirom na to da su ovakva istraživanja relativno rijetka u Hrvatskoj, rad donosi i neka potencijalna teorijska polazišta za buduća istraživanja ovih odnosa.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320601
DOI10.32903/zs.64.1.3
Oznaka recenzijeRefereed