Odnos slobodnog vremena i kvalitete života srednjoškolaca

NazivOdnos slobodnog vremena i kvalitete života srednjoškolaca
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriRattinger, M.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj1
Početna stranica43
Označavanje stranica43-57
Datum objavljivanja07/2018
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječidruštvene mreže, kvaliteta života, slobodno vrijeme, učenici srednjih škola
Abstract

Slobodno vrijeme, zajedno s korištenjem društvenim mrežama kao jednim od svojih imanentnih elemenata, može imati važnu ulogu u kvaliteti života srednjoškolaca. Cilj istraživanja bio je ispitati obilježja i prediktorsku ulogu slobodnog vremena i služenje društvenim mrežama u samoprocjeni kvalitete života učenika srednjih škola. Za prikupljanje podataka korišten je anketni upitnik koji osim demografskih podataka sadrži Skalu aktivnosti u slobodnom vremenu, Skalu stavova o društvenim medijima i Skalu kvalitete života. Istraživanje je provedeno na uzorku učenika srednjih škola različitih smjerova (N = 150) iz urbanih i ruralnih područja Zagreba i Zagrebačke županije. Rezultati pokazuju da su demografska obilježja ispitanika i aktivnosti u slobodnom vremenu statistički značajni prediktori samoprocjene kvalitete života ispitivanih srednjoškolaca. Stavovi o društvenim mrežama nisu se pokazali statistički značajnima. Postoji statistički značajna razlika između samoprocjene kvalitete života i učestalosti korištenja društvenim mrežama s obzirom na spol učenika.
Istraživanjem su dobivena deskriptivna obilježja određenja kvalitete života i slobodnog vremena srednjoškolaca i objašnjeni prediktorski odnosi slobodnog vremena, društvenih mreža i individualnih obilježja učenika u samoprocjeni kvalitete njihovog života.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320604
DOI10.32903/zs.64.1.4
Oznaka recenzijeRefereed