Razlike u percepciji školske klime srednjoškolaca s obzirom na osnivača škole

NazivRazlike u percepciji školske klime srednjoškolaca s obzirom na osnivača škole
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriRončević, N., Beno J., & Vukelić N.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj1
Početna stranica59
Označavanje stranica59-70
Datum objavljivanja07/2018
Vrsta radaPregledni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječiodnos učenik - nastavnik, školska klima, srednje škole, suvremena škola
Abstract

Školska klima podrazumijeva relativno trajnu kvalitetu školske okoline nastalu kombinacijom fizičkih i socijalnih čimbenika (poput formalne organizacije, neformalne organizacije, ličnosti sudionika i specifičnosti upravljanja školom, Domović, 2003), a utječe na ponašanje njenih članova. Temelji se na zajedničkoj percepciji ponašanja svih aktera u školi. U ovom radu autorice se bave nekim aspektima percepcije školske klime srednjoškolaca. Istraživanje je provedeno na uzorku od 287 srednjoškolaca iz šest srednjih škola na području Zagreba, Rijeke i Osijeka. Dva su temeljna cilja ovoga rada. Prvi cilj istraživanja bio je ispitati metrijske karakteristike instrumenta Hrvatskog upitnika školske klime za učenike (HUŠK-U, Velki i Kuterovac Jagodić, 2012) na srednjoškolskom uzorku. Potvrđena je jednofaktorska struktura i visoka pouzdanost upitnika za srednjoškolsku populaciju. Drugi cilj rada bio je utvrditi postoji li razlika u percepciji školske klime između državnih škola i škola čiji je osnivač vjerska zajednica s pravom javnosti. Rezultati upućuju na općenito pozitivnu percepciju školske klime na uzorku srednjoškolaca. Iako su na razini lokacije škola obuhvaćenih ovim istraživanjem pronađeni specifični obrasci percepcije školske klime učenika iz državnih škola i škola čiji je osnivač vjerska zajednica s pravom javnosti, na ukupnom uzorku nije pronađena razlika u percepciji školske klime između tih dviju skupina učenika. Pronađena je samo razlika u percepciji školske klime između mlađih i starijih srednjoškolaca. Sukladno s prijašnjim istraživanjima mlađi srednjoškolci percipiraju školsku klimu pozitivnijom od starijih srednjoškolaca.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320607
DOI10.32903/zs.64.1.5
Oznaka recenzijeRefereed