Zahtjevi poslodavaca o komunikacijskim vještinama iz perspektive studenata

NazivZahtjevi poslodavaca o komunikacijskim vještinama iz perspektive studenata
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriLenard, D. Božić, & Pintarić L.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj1
Početna stranica73
Označavanje stranica73-86
Datum objavljivanja07/2018
Vrsta radaStručni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječianketa, inženjeri, komunikacijske vještine, stavovi studenata, zahtjevi poslodavaca
Abstract

Internacionalizacija i visoka razina konkurentnosti odlike su suvremenoga tržišta rada. Zbog svakodnevnih radnih izazova i zahtjeva stručno znanje inženjera elektrotehnike i računarstva više nije dovoljno; kako bi odgovorili izazovima tržišta rada, inženjeri moraju razvijati komunikacijske vještine. Cilj je ovoga rada bio ispitati mišljenja studenata o zahtjevima budućih poslodavaca glede posjedovanja komunikacijskih vještina. U anonimnome je istraživanju sudjelovalo 99 studenata Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, a rezultati su obrađeni programom za statističku obradu SPSS-om. Rezultati pokazuju da studenti očekuju vrlo zahtjevne poslodavce za koje smatraju da će tražiti aktivnoga slušatelja, profesionalizam, poštivanje e-bontona, jezičnu korektnost, izvrsno baratanje standardnom varijantnom hrvatskoga i naprednom razinom engleskoga jezika te suvereno vladanje prezentacijskim vještinama. Spomenuti rezultati upućuju na potrebu implementiranja specijaliziranih kolegija na kojima će se razvijati komunikacijske vještine, ali i revidiranje trenutnih stručnih kolegija na kojima će se, različitim projektnim zadacima, raditi na usavršavanju vještina kojima će studenti biti konkurentni na tržištu rada.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320610
Oznaka recenzijeRefereed