Virtualne društvene mreže i ostvarivanje partnerstva obitelji i dječjeg vrtića

NazivVirtualne društvene mreže i ostvarivanje partnerstva obitelji i dječjeg vrtića
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriTokić, I. Somolanji, & Vukašinović A.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj1
Početna stranica105
Označavanje stranica105-116
Datum objavljivanja07/2018
Vrsta radaStručni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječidokumentiranje, ekološka teorija, eksploracijsko istraživanje, Facebook, partnerstvo s roditeljima
Abstract

U ovom radu istražio se pojam partnerstva obitelji i dječjeg vrtića u kontekstu virtualnih društvenih mreža. Partnerstvo kao krajnji cilj pedagoškog odnosa između roditelja/skrbnika i odgajatelja usmjerenog na dobrobit djeteta složeni je konstrukt koji je u praksi ponekad teško ostvariv. Izazovi suvremenog i ubrzanog načina života često onemogućuju kvalitetnu interakciju roditelja i odgajatelja. Zbog toga je potrebno sagledati nove mogućnosti i stvarati novi 'prostor' primjeren današnjem vremenu. Virtualne društvene mreže predstavljaju platformu na kojoj sve više dolazi do izražaja odgojno-obrazovni potencijal. Prepoznajući taj potencijal, odgojno-obrazovni stručnjaci mogu djelovati i putem društvenih mreža prema povezivanju obitelji i odgojno-obrazovnog sustava, prateći pritom suvremenu pedagošku teoriju i praksu. Ovaj rad nastoji se odmaknuti od dosadašnjeg deficitarnog pristupa društvenim mrežama prema afirmativnom pristupu u kojemu je naglasak na pedagoški promišljenom i oblikovanom sadržaju ponuđenom za interakciju s krajnjim korisnikom. Rad prikazuje istraživanje jedne odgojne skupine i njihove Facebook grupe putem koje se nastoji proces učenja i stvaranja znanja učiniti vidljivim prvenstveno roditeljima. Svrha istraživanja ogleda se u propitivanju novih tehnologija u odgojno-obrazovnom djelovanju koje mogu pridonijeti razvoju partnerskog odnosa između obitelji i dječjeg vrtića svakodnevno, ali i tijekom procesa prijelaza djeteta iz vrtića u osnovnu školu. Dobiveni rezultati pokazali su kako je korištenje društvenim mrežama u obrazovne svrhe prepoznato među roditeljima, ocijenjeno kao pozitivan način komunikacije te se reflektira u kvalitetnijoj komunikaciji u svakodnevnom neposrednom odgojno-obrazovnom radu.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320616
Oznaka recenzijeRefereed