Tradicijska glazba Istre u nastavi Glazbene kulture nižih razreda osnovne škole

NazivTradicijska glazba Istre u nastavi Glazbene kulture nižih razreda osnovne škole
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriMočinić, S., & Brajković M. Crnčić
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj1
Početna stranica141
Označavanje stranica141-152
Datum objavljivanja07/2018
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječiglazbena kultura, nastavni plan i program, tradicijska glazba Istre, učitelji Glazbene kulture
Abstract

Tradicijska glazba utkana je u životu svake ljudske zajednice te se u njoj odražava način razmišljanja i stil života ljudi koji su ju stvarali, očuvali i prenosili mlađim generacijama. Osim što je izraz kreativnosti i želje za zabavom, tradicijska glazba dio je običaja i obreda vezanih uz svakidašnji život i važne događaje u životu svakog pojedinca. Nekada se generacijama prenosila isključivo usmenom predajom. Danas napretkom tehnike, sredstava komunikacije, usavršavanjem metoda poučavanja postaje to sve više zadaća škole. Prema nastavnom planu i programu za osnovnu školu na snazi u Republici Hrvatskoj (2006.) učitelj ima slobodu izbora tradicijskih motiva i napjeva kao i drugih tradicijskih sadržaja koje može uvrstiti u svoj izvedbeni nastavni program. U radu su iskazani podaci o realizaciji takvih sadržaja. U empirijskom istraživanju anketnim upitnikom ispitani su stavovi učitelja nižih razreda osnovne škole južne Istre o zastupljenosti tradicijske glazbe u nastavi Glazbene kulture. Istraživanje je pokazalo različitosti u realizaciji tradicijskih sadržaja uvjetovane u prvom redu osobnim stajalištem učitelja/nastavnika. U očuvanju glazbene baštine suvremeni organizirani odgojno-obrazovni sustav ima neprocjenjivu ulogu. Redovnom nastavom i izvannastavnim aktivnostima uz korelaciju s ostalim područjima učitelji mogu pomoću tradicijske glazbe upotpuniti širinu spoznaja te pridonijeti razvoju učeničkih znanja i vještina.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320625
Oznaka recenzijeRefereed