Znanja i stavovi učitelja o prilagodbi Likovne kulture umjetnički darovitoj djeci

NazivZnanja i stavovi učitelja o prilagodbi Likovne kulture umjetnički darovitoj djeci
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriRavlić, D.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj1
Početna stranica155
Označavanje stranica155-168
Datum objavljivanja07/2018
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječilikovna kultura, prilagodba, stavovi, umjetnički darovita djeca, znanje
Abstract

Umjetnički darovita djeca pripadaju skupini djece s posebnim potrebama. Prepoznavanje karakteristika umjetnički darovite djece od velike je važnosti budući da mogu pogrešno biti dijagnosticirana kao hiperaktivna djeca. Cilj je ovog rada ispitati znanje i stavove učitelja o prilagođavanju Likovne kulture umjetnički darovitoj djeci. U uvodnom dijelu rada navedene su definicije opće darovitosti te su opisane karakteristike darovite djece. Nadalje, opisuje se likovna kreativnost te karakteristike umjetnički darovite djece, kao i prilagođavanje Likovne kulture umjetnički darovitoj djeci. Empirijski dio rada odnosi se na istraživanje temeljeno na anonimnom upitniku u kojem su sudjelovala 93 učitelja razredne nastave. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da učitelji imaju pozitivan stav prema prilagodbi Likovne kulture umjetnički darovitoj djeci te dosta visoko znanje o umjetnički darovitoj djeci. Ipak, ne postoji statistički značajna povezanost između tih dviju varijabli. Zaključeno je da većina učitelja smatra kako bi satnica Likovne kulture trebala biti veća od trenutne te bi se na taj način osigurala i kvalitetnija nastava.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320628
Oznaka recenzijeRefereed