Vrste rečenica u uzorcima govornoga jezika djece mlađe školske dobi

NazivVrste rečenica u uzorcima govornoga jezika djece mlađe školske dobi
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriMamula, M., & Trtanj I.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj1
Početna stranica171
Označavanje stranica171-185
Datum objavljivanja07/2018
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječigovorni jezik, sintaksa, sintaktički razvoj, vrste rečenica
Abstract

Iako se sintaksa najintenzivnije razvija između treće i pete godine, sintaktički se razvoj, doduše mnogo sporije, nastavlja i tijekom školovanja. Cilj je ovoga rada utvrditi glavne vrste rečenica koje su djeca usvojila u 2. i u 4. razredu kada se vrste rečenica još ne uče prema nastavnom planu i programu. Nadalje, želi se utvrditi postoje li individualne razlike među djecom, kao i upotrebljavaju li djeca starije dobne skupine složenije rečenične strukture od mlađe dobne skupine. Uz navedeno, naglasak u radu jest i na uporabi odnosnih rečenica jer je uporaba rečenica s umetnutim strukturama najveće dostignuće jezičnoga razvoja i njima se intenzivno ovladava tek u školskoj dobi (Balija, Hržica, Kuvač Kraljević, 2012.).
U istraživanju je sudjelovalo 20 djece mlađe školske dobi – osmogodišnjaci i desetogodišnjaci. Njihova ovladanost vrstama rečenica ispitana je slikovnicom ‘Frog, where are you?’ (Mayer 1969).
Rezultati su pokazali da djeca mlađe školske dobi proizvode različite rečenične strukture. Proizvode više složenih nego jednostavnih rečenica, a unutar složenih rečenica najzastupljenije su višestrukosložene rečenice. Od nezavisnosloženih rečenica djeca proizvode sastavne i suprotne rečenice te rečenični niz. Unutar jednostavnih najviše je proširenih rečenica. Pojavljuje se i mali broj neproširenih te svega jedna neoglagoljena rečenica.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320631
Oznaka recenzijeRefereed