Odrednice stavova osmogodišnje djece i njihovih roditelja prema Romima

NazivOdrednice stavova osmogodišnje djece i njihovih roditelja prema Romima
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriMaglica, B. Kalebić, Anić P., & Horvat M.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica41
Označavanje stranica41-50
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječidjeca, kontakt, roditelji, socijalna distanca, stavovi prema Romima
Abstract

Cilj je ovoga istraživanja bio ispitati stav djece prema Romima ovisno o kontaktu koji imaju s tom stigmatiziranom skupinom i spolu djeteta. Također je ispitana povezanost osobina ličnosti roditelja s vlastitim i dječjim stavovima prema Romima. U istraživanju je sudjelovalo 45 djevojčica i 61 dječak te njihovi roditelji. Polovica djece pohađa školu zajedno s pripadnicima romske etničke manjine, dok druga polovica djece pohađa školu bez ijednog Roma. Djeca i roditelji ispunjavali su Skalu socijalne distance prema Romima s time da su roditelji još ispunili Skalu autoritarnosti i Petofaktorski upitnik ličnosti. Dobiveni rezultati pokazuju da dječaci koji pohađaju školu bez Roma imaju veću socijalnu distancu od djevojčica iz iste škole, no kada pohađaju školu zajedno s Romima, situacija je obrnuta. Roditeljsku socijalnu distancu moguće je predvidjeti na temelju škole koju dijete polazi i autoritarnosti, a dječju socijalnu distancu na temelju škole koju djeca pohađaju te na temelju ekstraverzije njihovih roditelja.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329641
DOI10.32903/zs.64.2.3
Oznaka recenzijeRefereed