Utjecaj glazbenog obrazovanja na razvoj djeteta

NazivUtjecaj glazbenog obrazovanja na razvoj djeteta
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriSzűcs, T.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica53
Označavanje stranica53-64
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN1849-0972
Ključne riječiglazbeno obrazovanje, osnovna umjetnička škola, socioekonomski status, učinak prijenosa
Abstract

U međunarodnoj pedagoškoj literaturi (Bresler, Catterall, Chapleau, Iwanaga, Miksza) naglašava se važnost istraživanja povezanosti dječjeg socioekonomskog statusa, glazbenog obrazovanja i uspješnosti učenika. Takva istraživanja potvrđuju postojanje velikih razlika između školskog uspjeha učenika koji su uključeni u glazbene aktivnosti i onih koji to nisu, u korist učenika koji se bave glazbom. Polazište za analizu empirijskog istraživanja bila je osobna baza podataka: „Učenje glazbe u Mađarskoj 2017.“ Primijenjena je kvantitativna metoda, a sudionici su sami ispunjavali pisani upitnik.
Hipoteze:
1. Pretpostavljam da učenje glazbe može nadoknaditi socioekonomske nedostatke, što je vidljivo, između ostalog, u boljoj akademskoj uspješnosti i većoj motivaciji za učenje.
2. Pretpostavljam da djeca sudjeluju u glazbenim aktivnostima kako bi postigla društveno prihvaćanje, osim namjere da nauče svirati instrument.
Kako bismo testirali hipoteze o kompenzacijskom učinku učenja glazbe, nastojali smo vidjeti je li bolji akademski uspjeh prisutan i u slučaju djece roditelja s nižom razinom obrazovanja ili je akademski uspjeh učenika koji se bave glazbom bolji samo kod djece roditelja koji imaju višu razinu obrazovanja. Gledajući na rezultate s gledišta školskih predmeta, utvrđeno je da učenici koji se bave glazbom imaju veći uspjeh u svim predmetima, bez obzira na školski uspjeh roditelja.
U osnovnim umjetničkim školama zajedničko sviranje glazbe, bilo da se radi o komornoj glazbi, orkestralnoj ili zbornoj, dovodi do uspostavljanja posebne veze među članovima. Osjećaj pripadnosti zajednici pruža članovima podršku i osjećaj sigurnosti te djeluje kao sigurnosna mreža. Osim toga, poboljšanje nekoliko osobina ličnosti olakšano je životom u zajednici, npr. prihvaćanje vrijednosti i normi zajednice, uzajamna podrška i suradnja.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329463
DOI10.32903/zs.64.2.4
Oznaka recenzijeRefereed