Integrirani seminarski radovi kao ishod projektne nastave

NazivIntegrirani seminarski radovi kao ishod projektne nastave
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriVojvodić, D., & Perić V. B.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica101
Označavanje stranica101-111
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječiishodi, kompetencije učenika, projektna nastava, seminarski rad
Abstract

Polazeći od teorije višestrukih inteligencija Howarda Gardnera te projektne nastave Johna Deweya, u radu se izlažu učinci podučavanja učenika tehnikom pisanja znanstvenog rada. Format u kome se učenici pismeno izražavaju jest seminarski rad, koncipiran prema modelu integrirane nastave u srednjoj muzičkoj školi. U nju su uključeni predmeti Teorija muzike, Istorija muzike s upoznavanjem muzičke literature, Nacionalna istorija muzike te Srpski jezik i književnost.
Mogućnosti koje pruža takav pristup višestruke su i odnose se na: stjecanje učeničkih vještina u domeni akademskog pisanja prije odlaska na fakultet, što svakako standardi vezani s pisanjem eseja, stručnog teksta i rezimea drugih tekstova zahtijevaju; unapređivanje školske klime, etosa i među učenicima i među profesorima uključenima u proces. Broj predmeta koji se mogu uključiti u određenu temu nije ograničen i tiče se podjednako užestručnih, glazbenih i općeobrazovnih.
Posebno je značajno nadilaženje neusklađenosti programa različitih predmeta u kurikulu pri izradi seminarskih radova, putem anticipiranja teme (za gradivo koje će se iz pojedinih predmeta raditi kasnije) ili utvrđivanja gradiva. Format blok-nastave u obliku okruglog stola za učenike različitih razreda, u tako koncipiranom podučavanju, omogućava učenicima razmjenu iskustava, vršnjačku edukaciju i jačanje kritičarskih sposobnosti učenika.
Takva školska praksa proistekla je i iz dugogodišnjeg rada tima za integriranu nastavu Muzičke škole „Dr. Miloje Milojević“ iz Kragujevca i iz potrebe da koordinatori nastave svoja znanja stečena na doktorskim studijama muzikologije i srpskog jezika i književnosti te samostalnim znanstvenim radom prilagode i prenesu učenicima.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329644
DOI10.32903/zs.64.2.7
Oznaka recenzijeRefereed