Sportska tjelesna aktivnost i prehrambene navike mladih kao prediktor zdravog životnog stila

NazivSportska tjelesna aktivnost i prehrambene navike mladih kao prediktor zdravog životnog stila
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriŠkutor, M.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica167
Označavanje stranica167-181
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN1849-0972
Ključne riječibavljenje sportom, mladi, prehrambene navike, tjelesna aktivnost, zdravi životni stil
Abstract

Cilj ovog rada bio je utvrđivanje stavova mladih prema sportu, tjelesnoj aktivnosti i prehrambenim navikama radi mogućeg utvrđivanja (ne)zdravog životnog stila. Problem istraživanja bio je prihvaćanje nezdravih životnih navika kod mladih kao što su smanjena tjelesna, sportska aktivnost i nezdrava prehrana. Istraživanje je provedeno na uzorku od 545 ispitanika od čega 365 osoba ženskog spola i 180 osoba muškog spola u dobi od 18 do 35 godina. Ispitanici daju samoprocjenu svojih sportskih i tjelesnih aktvnosti i prehrambenih navika. Mjernim instrumentom koji se sastoji od pet dijelova provedeno je anketiranje uz prethodni dogovor s institucijama u kojima je provedeno istraživanje. Prema dobivenim rezultatima bavljenje sportskim aktivnostima imaju statistički značajan efekt utjecaja na stavove mladih prema zdravom životnom stilu. Dobiveni rezultati upućuju kako su najveće prosječne vrijednosti dobivene za varijablu: tjelesnim vježbanjem želim učvrstiti zdravlje (M=4,12; SD=1,032), život bi trebalo tako organizirati da u njemu bude zastupljeno svakodnevno vježbanje (M=3,97; SD=,896). Prema dobivenim rezultatima ispitanici su svjesni važnosti tjelesnog vježbanja za poboljšanje kvalitete života, kao i prehrambenih navika koje upućuju da 66,1% ispitanih imaju tri ili četiri obroka dnevno dok njih 17,1% ima pet i više obroka dnevno. Obrada rezultata provedena je primjenom statističkog programa Statistical Program for Social Scientists 20 (SPSS20). Za sve procjene iskazana je aritmetička sredina, standardna devijacija i varijanca.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329647
DOI10.32903/zs.64.2.12
Oznaka recenzijeRefereed