Razvoj prirodoslovnih kompetencija učenika i studenata projektnom nastavom

NazivRazvoj prirodoslovnih kompetencija učenika i studenata projektnom nastavom
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriKovačić, I., Plašč M., & Semenjuk I.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica203
Označavanje stranica203-208
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaStručni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječiprirodoslovne kompetencije, projektna nastava, stanica, suradničko učenje
Abstract

Od suvremenog odgojno-obrazovnog sustava očekuje se razvoj prirodoslovnih kompetencija koje će biti primijenjene u praksi. Prirodoslovne kompetencije mogu se razvijati kombinacijom tradicionalnih metoda poučavanja i suvremenih metoda koje zahtijevaju dodatnu organizaciju nastave. Cilj je suvremene nastave aktivno uključiti učenike u nastavni proces gdje je učenik u središtu nastavnog procesa. Kako bismo u škole uveli prirodoznanstveni pristup poučavanja i razvoj prirodoslovnih kompetencija učenika, potrebno je inicirati i uvesti učitelje, predmetne nastavnike te studente u suvremene metode poučavanja i učenja. Osobito je važno pojačati suradnju razrednih i predmetnih učitelja s visokoškolskim nastavnicima te poticati kontinuiran rad zajedničkim projektima kojima bi se razvijale prirodoslovne kompetencije. U ovom radu prikazane su aktivnosti i primjeri projektne nastave, suradničkog učenja, praktičnog rada, igre i simulacije na temu „Stanica'' za različitu dob učenika i studenata. Projektna nastava rezultirala je razvojem prirodoznanstvenih kompetencija kod učenika, ali i kod studenata koji su aktivno pripremali i izvodili sve aktivnosti.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329656
DOI10.32903/zs.64.2.15
Oznaka recenzijeRefereed