Što metodika jest?

NazivŠto metodika jest?
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriJelavić, F.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica213
Označavanje stranica213-219
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaStručni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječiepistemologija, metodika, obrazovanje, odgoj, opća didaktika, opća metodika, opće, posebno, poučavanje, predmetna didaktika, supstratna znanost/struka, učenje, znanost
Abstract

Riječ JEST u naslovu naglašava našu želju da sagledamo metodiku "iznutra" i "egzistencijalno", sagledamo ono što metodiku potvrđuje kao zaseban i samoopstojan entitet u sustavu znanosti koje se, kao temeljnim predmetom, bave intencionalnim i sustavno organiziranim učenjem - obrazovanjem i odgojem u nastavi. Dva rada, objavljena u razmaku od trinaest godina (Epistemološke karakteristike metodike (Milat, 2000.) i Metodika u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu (Bežen, 2013.) izravan su povod ovom tekstu. Zajedničko im je to što se zauzimaju za "povoljniji znanstveni status metodike" u sustavu obrazovanja i odgoja. Mene osobno više zanima: Što metodika odnosno predmetna didaktika JEST, kako ju znanstveno-teorijski misliti, njen znanstveni i stručni identitet. I tu, upravo oko tog pitanja, nastaje temeljni prijepor s autorima navedenih tekstova koji afirmaciju metodike žele graditi negacijom didaktike/pedagogije. 0bezvređivanjem didaktike ne može se doći do "metodičke istine", ne može se otvoriti prostor metodici. Dapače, može ju se gušiti i usmjeriti na ono što metodika NIJE. To se može vidjeti u nastavi koja, npr. umjesto autentičnog književno-literarnog izričaja, nudi učeniku njegovu patvorinu… a da, pritom, toga nije ni svjesna i to samo zato što u okviru metodike nije izgrađen kognitivni, estetski, literarni… temelj valjane evaluacije onoga što se s nastavom događa kad "metodički čin" nije didaktički valjano utemeljen. Nije, dakle, sve u metodi odnosno metodici. Misao o biti metodike danas je prerasla "metodiku". To, na neki način, potvrđuje i činjenica postojanja kineziološke, religijske… didaktike i metodike…

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329659
DOI10.32903/zs.64.2.16
Oznaka recenzijeRefereed