Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti

NazivUključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2013
AutoriSvalina, V.
ČasopisŽivot i škola
Godište59
Broj1
Početna stranica270
Označavanje stranica270-287
Datum objavljivanja06/2013
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječidjeca mlađe školske dobi, glazbeno stvaralaštvo, melodijska improvizacija, nastava solfeggia, stvaralaštvo
Abstract

U radu je prikazano akcijsko istraživanje koje je provedeno s učenicima prvoga i drugog razreda osnovne glazbene škole. Istraživanje se bavilo pitanjem mogućnosti unaprjeđenja nastavne prakse poticanjem dječjega glazbenog stvaralaštva u okviru nastave solfeggia. U ovom radu prezentiran je dio istraživanja u kojemu smo se bavili uključivanjem učenika u glazbeno-stvaralačke aktivnosti na području melodije (stvaranje kraćih melodijsko-ritamskih cjelina, dovršavanje započete melodije, variranje melodije, stvaranje melodije na zadani tekst, improviziranje melodijskog pitanja i odgovora).
Dobiveni rezultati pokazali su da se djeca rado uključuju u glazbeno-stvaralačke aktivnosti. Kad je riječ o aktivnostima na području melodije, zaključili smo kako je mnogo bolje kad se kombinira individualno i skupno izvođenje, nego kada se melodijske improvizacije izvode isključivo u obliku individualne aktivnosti. Tako se postiže bolja povezanost improviziranih melodija te bolja usmjerenost pozornosti učenika. Važno je da učenici razvijaju osjećaj za logično kretanje melodije i stoga je potrebno dati prednost pjevanim melodijskim improvizacijama. Te se improvizacije mogu izvoditi kod svladavanja bilo kojega intonativnog problema s tim da zadatci moraju biti primjereni trenutnim mogućnostima učenika. Improvizirane cjeline trebaju biti što kraće. One se mogu postupno produžavati tek kada učenici dovoljno ovladaju takvim aktivnostima. Bilo bi dobro da na nastavi solfeggia učenici što češće izvode improvizirane melodije jer se tako mogu znatno duže baviti utvrđivanjem intonacije u određenom tonalitetu. Te im aktivnosti neće brzo postati zamorne kao što je to slučaj kada se intonacija uvježbava isključivo reproduktivnim aktivnostima.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/179510
Oznaka recenzijeRefereed