Čitanje naglas učenika s roditeljima volonterima u osnovnoj školi „Castelli International School“, Grottaferrata, Rim (Italija)

NazivČitanje naglas učenika s roditeljima volonterima u osnovnoj školi „Castelli International School“, Grottaferrata, Rim (Italija)
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2013
AutoriNovoselić, D., Domišljanović D., & Bogut I.
ČasopisŽivot i škola
Godište59
Broj1
Početna stranica397
Označavanje stranica397-404
Datum objavljivanja06/2013
Vrsta radaStručni rad
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječičitalačka kompetencija, čitanje na glas, čitanje s razumijevanjem, roditelji volonteri
Abstract

Kvalitetna i sadržajno raznolika suradnja roditelja i škole važna je odrednica pedagoški djelotvorne škole. Roditelji žele da njihova djeca budu uspješni učenici i spremni su im pomoći na mnogobrojne načine, primjerice omogućiti im dodatnu stručnu poduku pri učenju i svladavanju nastavnih sadržaja. Istraživanja i iskustva učitelja pokazuju da uključivanje roditelja u školske aktivnosti značajno utječe na učenička postignuća, povećanje motivacije i smanjenje problema discipline, no praksa u hrvatskim školama pokazuje vrlo slabu uključenost roditelja u obrazovni proces. Tijekom školovanja djece postoje mnogobrojni načini uključivanja roditelja volontera u rad škole. Roditelji volonteri svojim radom daju značajnu podršku školskoj zajednici, ali u isto vrijeme svojim primjerom pokazuju zanimanje i daju značenje procesu obrazovanja djece, upućuju djecu na važnost sudjelovanja u životu i radu šire društvene zajednice. U radu se iznosi iskustvo čitanja naglas učenika prvoga i drugoga razreda s roditeljima volonterima u Osnovnoj školi „Castelli International School“, Grottaferrata, Rim (Italija). Precizno definiranje vremena koje su bili spremni odvojiti za volontiranje omogućilo je da i roditelji koji su zaposleni i rade puno radno vrijeme, kao i nezaposleni roditelji budu volonteri. Roditelj volonter dolazio bi jednom do dva puta na tjedan te bi tijekom jednoga školskog sata proveo slušajući učenika kako čita naglas. Roditelji volonteri svojim redovitim dolaskom i slušanjem učeničkoga čitanja značajno su pomogli u sustavnom vježbanju početnoga čitanja, zatim čitanju s razumijevanjem, brzom čitanju, interpretativnom i kreativnom čitanju. Čitanje s roditeljima volonterima jedan je od koraka k samostalnom čitanju, poticanju želje za čitanjem i usmenim izražavanjem. Roditelji volonteri svojim angažmanom potaknuli su kod djece ljubav prema knjizi, doživljaj književno-umjetničkoga teksta, djeca su bila emotivno oplemenjena, obogaćena iskustvom javnoga nastupa i općenito pomogli su u oblikovanju osobina svestrane osobe. Na taj način djetetu je poslana poruka o važnosti njegovoga svakodnevnog rada – učenja.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/179723
Oznaka recenzijeRefereed