Kritičko razmatranje modela homeschoolinga

NazivKritičko razmatranje modela homeschoolinga
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2012
AutoriDadić, K.
ČasopisŽivot i škola
Godište58
Broj2
Početna stranica21
Označavanje stranica21-30
Datum objavljivanja12/2012
Vrsta radaPregledni rad
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječiHrvatska kršćanska koalicija, obrazovanje kod kuće ili homeschooling, škola, učenik, učitelj
Abstract

Radom je predstavljena suvremena koncepcija ''obrazovanja kod kuće'' koja je popularnost
stekla zbog povećanja kritika formalnog obrazovanja. Budući da takva vrsta obrazovanja
u Republici Hrvatskoj još uvijek nije zakonski omogućena, autorica se u članku usredotočila
na analizu polazišnih točaka zahtjeva za obrazovanje kod kuće koji je Hrvatska kršćanska
koalicija uputila Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Obrazovanje kod kuće neupitno
ima svoje prednosti, no uvidom u dani model dolazimo do izdvajanja triju važnih čimbenika
na koje moramo staviti naglasak ukoliko želimo da se takva vrsta obrazovanja zakonski
omogući. Tri su elementa bitna, a to su baziranje obrazovanja kod kuće na autentičnom
hrvatskom modelu homeschoolinga, roditeljska kvalificiranost te sustavnije i češće provjere
znanja učenika koji se obrazuju kod kuće. S druge strane, u radu su istaknuti škola i grupe
vršnjaka kao važni socijalizacijski čimbenici, kvalitetnije obrazovanje učitelja i njihovo sustavno
usavršavanje, stručno utemeljen odabir studenata za učiteljski poziv, znatno manji broj
učenika na jednog učitelja te kvalitetno nagrađivanje učitelja za njihov rad kao čimbenici koji
idu u prilog odabiru škole kao institucije u kojoj će se dijete obrazovati.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/140242
Oznaka recenzijeRefereed