Pedagoška prevencija nasilničkog ponašanja osnovnoškolaca

NazivPedagoška prevencija nasilničkog ponašanja osnovnoškolaca
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2012
AutoriLivazović, G., & Vranješ A.
ČasopisŽivot i škola
Godište58
Broj1
Početna stranica55
Označavanje stranica55-75
Datum objavljivanja06/2012
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječinasilje, osnovnoškolci, poremećaji u ponašanju, prevencija
Abstract

Suvremena istraživanja pokazuju sve veću prevalenciju nasilničkoga ponašanja 
među učenicima osnovnih škola. Nasilništvo je oblik agresivnog ponašanja koje spada u 
kategoriju rizičnih poremećaja djece i mladih. Rad se bavi analizom klasifikacija poremećaja 
u ponašanju, razvojnim značajkama osnovnoškolaca te modelima prevencije. Problematizira 
se agresivnost kao oblik antisocijalnoga ponašanja, uz rezultate istraživanja provedenoga na 
uzorku od 105 učenika petih i sedmih razreda osnovnih škola. Kada je riječo tjelesnom 
nasilju, udaranju i guranju drugih osoba, ti su oblici nasilništva češće zastupljeni kod mlađih 
učenika. No uvažavajući u cijelosti ispitivane varijable – učestalost svađanja, učestalost 
ogovaranja i širenja laži o drugima, izrugivanje i ismijavanje drugih te isključivanje drugih iz 
društva, vidljiva je veća prevalencija kod učenika sedmih razreda. Dobiveni rezultati 
pokazuju kako su stariji osnovnoškolci skloniji socijalno složenijim oblicima nasilja, poput 
verbalnog i odnosnog vršnjačkog nasilja.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/123807
Oznaka recenzijeRefereed