Kontrastivni pristup u nastavi stranoga jezika: analiza i prijedlog obrade egzistencijalne glagolske fraze there + be u engleskome jeziku prema dobi učenika

NazivKontrastivni pristup u nastavi stranoga jezika: analiza i prijedlog obrade egzistencijalne glagolske fraze there + be u engleskome jeziku prema dobi učenika
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2012
AutoriNovogradec, M. Jajić
ČasopisŽivot i škola
Godište58
Broj1
Početna stranica258
Označavanje stranica258-269
Datum objavljivanja06/2012
Vrsta radaStručni rad
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječiegzistencijalna glagolska fraza there + be: kontrastivni pristup, materinski jezik, negativni prijenos, strani jezik
Abstract

U ovome radu prikazat ćemo kontrastivni pristup obrade egzistencijalne glagolske fraze there + be u engleskome jeziku. Poučavajući učenike na početnom i naprednom stupnju engleskoga jezika primjećujemo kako, osim nekih drugih gramatičkih kategorija, učenike često zbunjuje egzistencijalna glagolska fraza there + be, za koju ne postoji pravi ekvivalent u hrvatskome jeziku te ponekad njezino nepravilno korištenje i tumačenje kod učenika
uzrokuje nepravilnu komunikaciju na engleskome jeziku. Prilikom učenja stranoga jezika učenici se svjesno ili nesvjesno oslanjaju na materinski jezik, koji je često uzrok negativnog prijenosa u stranome jeziku. Kako bi se spriječio negativni prijenos materinskoga jezika i omogućio pozitivni prijenos u učenju stranoga jezika, u suvremenoj nastavi stranoga jezika bitno je koristiti se tehnikama rada koje uključuju spoj komunikacijskih, kognitivnih i kontrastivnih elemenata i na taj način pomoći učenicima u boljem razumijevanju nekih
najčešćih pogrešaka koje su uglavnom posljedica utjecaja materinskoga jezika. S tim ćemo ciljem dati prikaz obrade egzistencijalne glagolske fraze na različitim stupnjevima učenja engleskoga jezika.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/125530
Oznaka recenzijeRefereed