Impressum

ŽIVOT I ŠKOLA

časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja


 

Nakladnik

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

 

Glavna i odgovorna urednica

Anđelka Peko

 

Izvršna urednica

Vesna Svalina

 

Uredništvo

Emina Berbić Kolar (Hrvatska), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Branko Bognar (Hrvatska), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Gordana Dukić (Hrvatska), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Milena Grmuš Ivanek (Slovenija), Sveučilišta u Mariboru
Josip Ivanović (Srbija), Univerzitet u Novom Sadu
Ljiljana Kolenić (Hrvatska), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Mirko Lukaš (Hrvatska), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Milan Matijević (Hrvatska), Sveučilište u Zagrebu
Dina Mehmedbegović (Velika Britanija), University College London
Wolfgang Müller-Commichau (Njemačka), University of Applied Sciences
Vesnica Mlinarević (Hrvatska), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Jan Alexis Nielsen (Danska), University of Copenhagen
Monica Reichenberg (Švedska), University of Gothenburg
Sofija Vrcelj (Hrvatska), Sveučilište u Rijeci
Jack Whitehead (Velika Britanija), University of Cumbria

 

Tajnica uredništva

Gordana Šoštarko, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Likovno rješenje i korice

Goran Kujundžić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Kompjutorski slog

Branko Bognar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Adresa izdavača

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10
Tel. 031/321-700; fax. 031/321-899

 

Adresa e-pošte:  zivotiskola@foozos.hr;
 

 

Prva godina izlaženja: 1952

 

Broj primjeraka: 500

Časopis izlazi dva puta godišnje

 

Područja pokrivanja

Društvene znanosti; Odgojne znanosti

 

Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u

MLA International Bibliography, New York, USA
Emerald Management Reviews database, United Kingdom
Ulrich Serials Analysis System, USA
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH

 

ISSN 0044-4855 (tiskana inačica)
ISSN 1849-0972 (elektronička inačica)
UDK 37