Impressum

ŽIVOT I ŠKOLA

časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja


 
Nakladnik
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
 
Glavna i odgovorna urednica
Vesnica Mlinarević
 
 
Uredništvo
 
Tajnica uredništva
Gordana Šoštarko, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 
Likovno rješenje i korice
Goran Kujundžić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 
Kompjutorski slog
Branko Bognar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 
Adresa izdavača
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10
Tel. 031/321-700; fax. 031/321-899
 
Adresa e-pošte: zivotiskola@gmail.com
 
Prva godina izlaženja: 1952
 
Broj primjeraka: 500
Časopis izlazi dva puta godišnje
 
Područja pokrivanja
Društvene znanosti; Odgojne znanosti
 
Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u
MLA International Bibliography, New York, USA
Emerald Management Reviews database, United Kingdom
Ulrich Serials Analysis System, USA
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH
 
ISSN 0044-4855 (tiskana inačica)
ISSN 1849-0972 (elektronička inačica)
UDK 37