BAŠĆANSKA PLOČA Metodički model nastavnog sata

NazivBAŠĆANSKA PLOČA Metodički model nastavnog sata
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2011
AutoriNosić, V.
ČasopisŽivot i škola
Godište57
Broj2
Početna stranica205
Označavanje stranica205-216
Datum objavljivanja12/2011
Vrsta radaStručni rad
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječiBašćanska ploča, crkva svete Lucije, glagoljica; hrvatskostaroslavenski jezik, Jurandvor, kralj Zvonimir, opat Dobrovit, opat Držiha
Abstract

Rad je prikaz priprave i izvođenja nastavne metodičke jedinice “Bašćanska ploča” u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u nastavnom programu za gimnazije. Ova nastavna tema nalazi se u predmetnom području ”književnost“, nastavna cjelina ”hrvatska srednjovjekovna književnost“. Priprava i izvedba nastavne jedinice sadrži sljedeće elemente – nastavna tema, nastavna jedinica, broj sati, ključni pojmovi; obrazovna postignuća; tip, ciljevi i zadaće (obrazovne, odgojne, funkcionalne, komunikacijske) nastavnog sata; metodički sustav; nastavna sredstva, pomagala, oblici, postupci i metode; unutarpredmetna i međupredmetna korelacija te struktura i trajanje pojedinog dijela nastavnog sata. Prikaz izvedenog dijela nastavne jedinice donosi rezultate istraživanja učenika na
nastavnom dvosatu, nekoliko njihovih pjesama te kratko izvješće o sadržaju projekta nekadašnjih učenika na temu Bašćanska ploča. Učenici su aktivno sudjelovali u nastavnom radu pokazavši ponajprije svoje analitičko-interpretativne i kreativne sposobnosti. 

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/114793
Oznaka recenzijeRefereed