Karakteristike počinitelja kaznenih djela kojima je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja

NazivKarakteristike počinitelja kaznenih djela kojima je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2014
AutoriMustapić, J., & Jadrešin A.
ČasopisŽivot i škola
Godište60
Broj2
Početna stranica137
Označavanje stranica137-143
Datum objavljivanja12/2014
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječikarakteristike, kriminalitet, počinitelji, sigurnosna mjera
Abstract

Brojni faktori utječu na vjerojatnost kriminaliteta, pri čemu povećanu sklo-nost kriminogenom ponašanju pokazuju osobe s niskom razinom kontrole impulsa i afektivne regulacije sklone zlouporabi opojnih tvari ili ovisne o istima. U slučaje-vima kada je počinitelj počinio kazneno djelo u stanju bitno smanjene ubrojivosti i ako postoji opasnost da bi ta osoba zbog duševnih smetnji zbog kojih je nastupila njezina bitno smanjena ubrojivost mogla u budućnosti počiniti teže kazneno djelo, sud će izreći počinitelju kaznenog djela sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.
Cilj je ovog istraživanja odrediti neke karakteristike počinitelja kaznenih djela kojima je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja.
Analizirani su podaci dobiveni iz elektroničke Matice zatvorenika i papirnatih Osob-nika te rezultati psihologijske obrade 46 zatvorenika koji su prošli dijagnostičku obradu u Centru za dijagnostiku u Zagrebu Uprave za zatvorski sustav u razdoblju od kolovoza 2011. do kolovoza 2012. godine. U obradi podataka korištene su me-tode deskriptivne statistike.
Prezentacijom dobivenih rezultata ukazujemo na potrebu za daljnjim istraživanjem mogućih faktora rizika, češćim i transparentnijim interdisciplinarnim pristupom i aktivnijom ulogom psihologa u inicijalnoj procjeni zatvorenika.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/193809
Oznaka recenzijeRefereed