Hrvatski narodni preporod u svjetlu tiskarsko-izdavačke djelatnosti

NazivHrvatski narodni preporod u svjetlu tiskarsko-izdavačke djelatnosti
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2011
AutoriNosić, V.
ČasopisŽivot i škola
Godište57
Broj1
Početna stranica133
Označavanje stranica133-152
Datum objavljivanja06/2011
Vrsta radaPregledni rad
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječibibliografija, hrvatski narodni preporod, književnici, Slavonija
Abstract

Hrvatski narodni preporod u Slavoniji još uvijek nije dovoljno istraženo razdoblje. U književnoj kritici i povijesti stvorena je nepotpuna, blijeda slika o zbivanjima u ovoj regiji za vrijeme hrvatskoga narodnog preporoda. Ovaj rad je pokušaj temeljitijeg istraživanja i prevrednovanja toga razdoblja. Rad je koncipiran u tri dijela. Prvi dio, "Hrvatski narodni preporod u Slavoniji", sažeto prikazuje društveno-političke i književno-kulturne događaje u vremenskom razdoblju od 1830-ih do 1860-ih godina. Nakon toga, kronološkim redoslijedom javljanja u književnosti obuhvaćeno je 15-ak pisaca čijim djelovanjem Slavonija počinje doživljavati polagani kulturni uspon. Drugi dio, "Građa za bibliografiju slavonskih iliraca", registrira cjelokupnu tiskarsko-izdavačku djelatnost ovih pisaca. Treći dio, "Kronološki prikaz bibliografskih jedinica u slavonskih iliraca", evidentira bibliografske jedinice u kronološkom slijedu iz kojih se iščitava ritam tiskanja, kao i mjesta tiskanja ovih publikacija.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/106715
Oznaka recenzijeRefereed