Sokratova dijaloška metoda

NazivSokratova dijaloška metoda
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2008
AutoriZorić, V.
ČasopisŽivot i škola
Godište54
Broj2
Početna stranica27
Označavanje stranica27-40
Datum objavljivanja12/2008
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječidijalog, filozofija, istraživanje, metoda, nastava, Sokrat, srednja škola
Abstract

Filozofski i pedagoški aspekti sokratovske dijaloške metode u nastavi filozofije u srednjoj školi predstavljaju predmet ovoga rada. Posebno suproucavani: bit, predmet, pretpostavke i uvjeti za njezno pravilno i raznovrsno korištenje, prednosti, nedostatci i mogucnosti utjecaja na uspješnu realizaciju nastave, to jest viši stupanj znanja i razumijevanja sadržaja filozofije. Kreativna primjena sokratovske dijaloške metode jedna je od mogucih puteva motivacije i poticanja ucenika te svojevrsnoga uvodenja u sadržaje filozofije kroz istraživanje.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/57953
Oznaka recenzijeRefereed