Projekt u nastavi Hrvatskoga jezika

NazivProjekt u nastavi Hrvatskoga jezika
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2007
AutoriNosić, V. Crnković
ČasopisŽivot i škola
Godište53
Broj2
Početna stranica57
Označavanje stranica57-63
Datum objavljivanja12/2007
Vrsta radaStručni rad
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječifrazemi, projektna nastava
Abstract

U pokušaju inoviranja nastave hrvatskoga jezika u Gimnaziji «Matija Mesić» u Slavonskome Brodu, učenici četvrtih razreda (4.A, opća gimnazija i 4.E, jezična gimnazija) u školskoj godini 2005./2006. upoznali su značajke projekta i projektne nastave. Stečeno znanje primijenili su radeći na projektu s temom Frazemi: a) Frazemi koje rabe učenici gimnazije i b) Frazemi koje rabe članovi obitelji učenika.
Provedeno je samostalno istraživanje: prikupljanje, odabir i sistematiziranje frazeološke građe. Izrađen je završni dio projekta: 1. pregledni plakati i 2. Mali hrvatski frazeološki rječnik gimnazijalaca (vježba). Napravljena je kritička analiza cjelokupnoga tijeka rada na projektu. Projekt je zatim prezentiran u školi.
Ovim člankom ponudili smo jedan od modela rada na projektima u nastavi hrvatskoga jezika. Rad na projektu je osmišljen drugačije od uobičajenoga, tradicionalnoga načina stjecanja i primjene znanja u školi. Primijenjene su različite metode koje se zasnivaju na «iskustvenome učenju».

Projektna bi se nastava trebala povremeno primjenjivati u nastavi hrvatskoga jezika.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/33027
Oznaka recenzijeRefereed