Metodički pristupi filmu u nastavi hrvatskoga jezika nižih razreda osnovne škole

NazivMetodički pristupi filmu u nastavi hrvatskoga jezika nižih razreda osnovne škole
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2006
AutoriBjedov, V.
ČasopisŽivot i škola
Godište52
Broj1
Početna stranica123
Označavanje stranica123-131
Datum objavljivanja06/2006
Vrsta radaStručni rad
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječifilm, nastava hrvatskog jezika, osnovna škola
Abstract

Nastava se filma odvija u okviru programskih sadržaja nastavnoga predmeta hrvatskoga jezika, područja medijske kulture. U nastavi je filma u prvome planu filmska kultura koja podrazumijeva ostvarivanje odgojnih i filmskoobrazovnih ciljeva, a ostvaruje se na metodičkim načelima nastave filma. U nižim se razredima osnovne škole filmu pristupa literarno-dramski, ali je također važno posvetiti pozornost filmskim osobitostima. Kada govorimo o metodičkim pristupima nastavi filma, u tradicionalnoj su nastavi prevladavali reproduktivni i predavački, a u suvremenoj se prednost daje onim pristupima koji u središte pozornosti stavljaju učenika. U tom smislu, možemo govoriti o školskoj interpretaciji, problemskom i korelacijsko-integracijskom pristupu. Školska interpretacija daje naglasak interpretativnoj razini filma, problemski pristup stvaranju problemske situacije, zapažanju, isticanju i istraživanju problema, a korelacijsko-integracijski pristup temelji se na uspoređivanju i raščlambi povezujućih sastavnica književnoga i filmskoga djela.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/39469
Oznaka recenzijeRefereed