Aktivno učenje u interaktivnom odnosu sa sadržajima iz prirodoslovno-matematičkoga područja

NazivAktivno učenje u interaktivnom odnosu sa sadržajima iz prirodoslovno-matematičkoga područja
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2005
AutoriKovačević, M.
ČasopisŽivot i škola
Godište51
Broj1
Početna stranica7
Označavanje stranica7-15
Datum objavljivanja05/2005
Vrsta radaStručni rad
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Abstract

Uvesti mladoga čovjeka, a posebice dijete, u svijet znanstvenoga poimanja i razumijevanja procesa koji vladaju u prirodi i društvu odgovoran je i ozbiljan posao. To je primarni zadatak obrazovanja. Dijete od prvih početaka učenja treba, na njemu primjeren način, povezati sa sadržajima koje uči. To je moguće jedino u procesu aktivnoga učenja jer: 
Ima stvari koje nećeš napraviti dok ih ne naučiš, ali ima i takvih koje nećeš naučiti dok ih ne napraviš. 
Armenska 
U tekstu je dan prikaz kako organizirati aktivno učenje u jednom “turbulentnom” i zahtjevnom nastavnom području kao što je to prirodoslovno-matematičko područje kojemu pripadaju nastava matematike, fizike, kemije, biologije i informatike. Zbog težine i složenosti sadržaja tih predmeta, a donekle i tradicionalno negativnoga stava prema tom području (ustaljeno je mišljenje da su matematika, kemija i fizika teške) nije lako zadobiti zanimanje većine učenika i uključiti ih u aktivno učenje. Tražeći rješenje u iznalaženju novih oblika učenja profesori članovi prirodoslovno-matematičkoga aktiva osnovne škole “Brajda” u Rijeci u suradničkom radu sa svojim učenicima, za svoje učenike i njihove goste iz osnovnih škola grada, realizirali su projekt OTVORI VRATA ZNANOSTI. U sklopu projekta proveden je Dan prirodoslovlja, matematike i informatike tijekom kojega je uz primjenu novih strategija – metoda učenja učenik postavljen u interaktivan odnos sa sadržajima u njihovoj međupredmetnoj povezanosti.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/39673
Oznaka recenzijeRefereed