Aktivno učenje na visokoškolskoj razini

NazivAktivno učenje na visokoškolskoj razini
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2004
AutoriNikčević-Milković, A.
ČasopisŽivot i škola
Godište50
Broj1
Početna stranica47
Označavanje stranica47-54
Datum objavljivanja12/2004
Vrsta radaPregledni rad
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Abstract

Aktivno i suradničko učenje najbolji su način pripreme studenata (učenika) za suvremena zanimanja i demokratski način života. Aktivno učenje mora biti rezultat aktivnoga procesa poučavanja. Naročito je bitno da budući nastavnici budu poučavani aktivno i suradnički jer će na taj način ovakav način poučavanja znati prenositi u okvire svojih učionica. Aktivno učenje podrazumijeva znati kako djelotvorno učiti, stvoriti potrebu za učenjem kao 
cijeloživotnim obrazovanjem i znati kritički misliti. Kritičko mišljenje sposobnost je dubljega razmatranja problema, «otvaranje» misli za različite pristupe i perspektive i refleksivno mišljenje prije nego prihvaćanje iskaza i procedura bez razumijevanja i vrjednovanja. Suradničko učenje, koje se često vezuje za aktivno učenje, uključuje znanje kako adekvatno raditi u timu ili skupini. Velik je broj metoda i tehnika kojima postižemo aktivno učenje. Mnoge se poučavaju u okviru RWCT sustava (okvirnoga sustava za mišljenje i učenje). Cilj koji smo nastojali postići bio je: 1. primjena metoda aktivnoga učenja, razvijanje kritičkoga, kreativnoga i logičkoga mišljenja kod studenata, različitih komunikacijskih i suradničkih vještina; 2. utvrditi kako studenti prihvaćaju ovakav način rada, jesu li zadovoljni aktivnim i suradničkim načinom učenja i procjenjuju li korist od ovakvoga načina učenja. Nastavnu cjelinu «Periodizacija čovjekovog psihičkog razvoja» metodama aktivnoga i suradničkoga učenja usvajalo je 77 studenata Visoke učiteljske škole u Gospiću, nakon čega je proveden upitnik zadovoljstva i koristi od ovakvoga načina rada. Procjene studenata pokazuju visoke rezultate na skalama zadovoljstva i koristi od provedenih aktivnosti, koje su u skladu s Evaluacijom RWCT projekta od strane American Institut for Research.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/40234
Oznaka recenzijeRefereed