Obrazovni izazovi za buduće generacije

NazivObrazovni izazovi za buduće generacije
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2014
AutoriMarinković, R.
ČasopisŽivot i škola
Godište60
Broj1
Početna stranica191
Označavanje stranica191-204
Datum objavljivanja06/2014
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječiinteraktivnost, interdisciplinarnost, internacionalna iskustva, profesionalni razvoj, sveučilišna nastava, visoko obrazovanje
Abstract

U radu se razmatra stanje postojećega obrazovnog sustava u suvremenim društvenim uvjetima, našim i inozemnim. Ujedno se tretira pitanje naše nepripremljenosti (na svim mogućim razinama) za utjecaje stranih „interesenata“. Poseban interes vezan je uz moguće inoviranje sveučilišne nastave uz kvalitetni aktivni angažman sveučilišnih nastavnika, ali i studenata.
Istraživačka pitanja konkretiziraju se preko interdisciplinarnoga i internacionalnog pristupa i orijentacije. Načelo interaktivnosti između nastavnika i studenata u visokom obrazovanju pitanje je jamstva kvalitetne izvedbe i korektne promocije značaja intelektualnosti. Posebna težina pridaje se sustavnosti profesionalnoga razvoja i usavršavanja nastavnika te odgovarajućega utjecaja na socijalne, mentalne i emocionalne kompetencije studenata. Iz toga proizlazi ukazivanje na potrebu intenzivnijega razvoja sveučilišnog visokog obrazovanja – profesora, asistenata i studenata preko programskih, organizacijskih, komuni-kacijskih i drugih oblika djelovanja. 
Metodološki, spoznajama pomažu pokazatelji inozemnih i domaćih istraživanja te usporedna analiza podataka čiji rezultati egzaktno pokazuju činjenično stanje u visokom obrazovanju. Na osnovi takvih pokazatelja vidljive su i implikacije, nekontrolirano uključene, u praksu sveučilišne nastave i njezinih rezultata

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/185084
Oznaka recenzijeRefereed