Utjecaj demografskih čimbenika na opseg glasa djece rane školske dobi

NazivUtjecaj demografskih čimbenika na opseg glasa djece rane školske dobi
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2015
AutoriKrnić, M., & Sviličić N.
ČasopisŽivot i škola
Godište61
Broj1
Početna stranica63
Označavanje stranica63-77
Datum objavljivanja06/2015
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječidječji glas, dob, izvannastavne i izvanškolske pjevačke aktivnosti, mjesto stanovanja, opseg glasa, spol
Abstract

U radu je istražen utjecaj demografskih čimbenika (spol, dob, mjesto stanovanja, izvannastavne i izvanškolske pjevačke aktivnosti) na opseg glasa u djece rane školske dobi. U okviru istraživanja provedeno je mjerenje opsega glasa 184 učenika prvih, drugih i trećih razreda u osnovnim školama: „Spinut“ u Splitu, „Komiža“ na otoku Visu te „Petar Hektorović“ na otoku Hvaru. Rezultati pokazuju kako mjesto stanovanja ne utječe na opseg dječjega glasa te da ostali čimbenici utječu na razvoj opsega glasa kod djece. Istraživanje je pokazalo da djevojčice u prosjeku imaju veći opseg glasa od dječaka te da djeca koja pohađaju izvannastavne i izvanškolske pjevačke aktivnosti, imaju veći opseg glasa od djece koja ih ne pohađaju. Naposljetku, rezultati istraživanja potvrđuju kako dob utječe na opseg glasa u djece, odnosno da učenici trećih razreda u prosjeku imaju znatno veći opseg glasa od učenika prvih razreda osnovne škole

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=224173
Oznaka recenzijeRefereed