Stvarno i poželjno razredno ozračje u osnovnoj školi

NazivStvarno i poželjno razredno ozračje u osnovnoj školi
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2015
AutoriBožić, B.
ČasopisŽivot i škola
Godište61
Broj1
Početna stranica93
Označavanje stranica93-100
Datum objavljivanja06/2015
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječiosnovna škola, razred, razredno ozračje, učenici, učitelji
Abstract

Cilj je ovoga istraživanja bio utvrditi razlike u procjenama pojedinih dimenzija stvarnoga i poželjnoga razrednoga ozračja učenika osnovne škole.
U istraživanju je korišten upitnik Moj razred (za učenike četvrtoga razreda) i upitnik Razredna okolina (za učenike šestoga i osmoga razreda). Istraživanje je provedeno na uzorku od 921 učenika četvrtih, šestih i osmih razreda iz sedam osnovnih škola u Karlovcu.
Rezultati su pokazali da postoji statistički značajna razlika u procjeni svih dimenzija stvarnoga i poželjnoga razrednoga ozračja kod učenika nižih i viših razreda osnovne škole, pri čemu je razlika između stvarnoga i poželjnoga razrednoga ozračja kod učenika četvrtih razreda vrlo velika, kod učenika šestih razreda umjerena, a kod učenika osmih razreda ta je razlika povećana u odnosu na šesti razred.

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=224181
Oznaka recenzijeRefereed