Dijete kao aktivni sudionik polaska u osnovnu školu

NazivDijete kao aktivni sudionik polaska u osnovnu školu
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2015
AutoriTokić, I. Somolanji, & Majer J. Kretić
ČasopisŽivot i škola
Godište61
Broj1
Početna stranica103
Označavanje stranica103-110
Datum objavljivanja06/2015
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječidijete, dječji vrtić, intervju, pedagogija slušanja, polazak u školu
Abstract

Polazak u osnovnu školu tema je koja se posebno aktualizirala novim prijedlogom obveznoga predškolskoga odgoja i obrazovanja sa školskom godinom 2014./2015. U hrvatskoj teoriji i praksi prevladava pristup polasku djeteta u školu kao svojevrsnom testu zrelosti za koji se dijete treba konkretno pripremati u obitelji i dječjem vrtiću. U suvremenom kurikulu treba doći do ukidanja pojma gotovosti i normiranja djece pri polasku u osnovnu školu i problematiku sagledati iz šire perspektive koja uključuje niz sudionika od kojih je najvažniji dijete/učenik. Proces prijelaza za dijete predstavlja svojevrsni stres. U obzir se mora uzeti nekoliko razina prijelaza iz perspektive djeteta čije razumijevanje pridonosi razvoju kontinuiranoga razvojno primjerenoga pristupa prijelazu. Time se daje prednost djetetu kao subjektu odgojno-obrazovnoga procesa. Cilj je ovoga rada istražiti djetetovu percepciju dječjega vrtića i osnovne škole prije i nakon polaska u osnovnu školu čime se želi naglasiti potreba uvažavanja djetetova prijašnjega iskustva pri organizaciji odgojno-obrazovnoga rada. Proveden je postupak intervjuiranja s djecom u dobi od 6 do 7 godina prije polaska u školu i tri mjeseca nakon polaska u školu. Rezultati ukazuju da su djeca svjesna promjena koje se događaju tijekom procesa prijelaza, uočavaju razlike te pri tome proživljavaju snažne pozitivne i negativne emocije.

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=224184
Oznaka recenzijeRefereed