Očevi nekad i danas

NazivOčevi nekad i danas
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2015
AutoriCvrtnjak, I., & Riđički R. Miljević
ČasopisŽivot i škola
Godište61
Broj1
Početna stranica113
Označavanje stranica113-119
Datum objavljivanja06/2015
Vrsta radaStručni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječiotac nekad i danas, uloga oca u odgoju djeteta
Abstract

Tema je ovoga rada promjena uloge oca u obitelji u posljednjih nekoliko desetljeća. Pozitivni stavovi modernoga društva o suvremenim očevima i njihovom sve većem sudjelovanju u odgoju svoje djece te istraživanja o ulozi oca u razvoju djeteta ponudili su neka nova spoznaje o važnosti očinske figure u obitelji. Novija istraživanja ukazuju da, naročito kod mlađih muškaraca, postoji trend većega uključivanja u život obitelji i bavljenje djecom. Većina mladih muškaraca u svoje životne planove uključuje očinstvo.
U prilogu rada nalaze se rezultati intervjua koji je proveden na uzorku od dvadeseti dvoje djece predškolske dobi koja pohađaju vrtić, a čiji su odgovori analizirani kako bi se utvrdilo je li zaista vidljiv pomak u odnosu na ulogu oca nekad i sad. Dobiveni podatci pokazuju da se očevi uključuju u niz aktivnosti sa svojom djecom.
Možemo zaključiti da se uloga oca mijenja – od tradicionalnoga oca koji se uglavnom brinuo za materijalnu sigurnost obitelji do suvremenoga oca uključenoga u odgoj i brigu o djetetu.

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=224189
Oznaka recenzijeRefereed