Crtež i likovni izraz u otkrivanju i suzbijanju dječje agresivnosti

NazivCrtež i likovni izraz u otkrivanju i suzbijanju dječje agresivnosti
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2015
AutoriKojić, M., Zeba R., & Markov Z.
ČasopisŽivot i škola
Godište61
Broj1
Početna stranica163
Označavanje stranica163-174
Datum objavljivanja06/2015
Vrsta radaStručni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječiagresivnost, likovni izraz, predškolsko dijete, prevencija, terapija
Abstract

U kontekstu društvenih promjena mijenja se i obiteljski kontekst što implicira promjene i/ili različite poteškoće u ponašanju djece poput agresivnog, kojem je, kao društveno neprihvatljivom, nužno već u institucijama predškolskog odgoja i obrazovanja pristupiti pravovremeno i odgovoriti na njega primjerenim odgojnim metodama i postupcima. Tijekom tridesetogodišnjeg praćenja pojavnosti takvog ponašanja, u okviru likovne vježbaonice kolegija Metodika likovnog odgoja za studente Visoke škole strukovnih studija za odgajatelje u Kikindi, Republika Srbija, proizišao je interventni program odgojne podrške odgojiteljima, roditeljima i djeci predškolske dobi. Program se provodi u vrtiću, a temelji se na principu interdisciplinarnosti te znanstvenim spoznajama o terepeutskom djelovanju likovne ekspresije. Zahtijeva dobro teorijsko i pragmatičko znanje i empirijske spoznaje interdisciplinarnog tima o bio-psiho-socijalnom razvoju djece, kao i sudjelovanje samih roditelja u terapiji. Cilj je programa stručna i profesionalna pomoć djeci u suzbijanju agresivnog ponašanja, odgojiteljima pomoć u osnaživanju vlastitih kompetencija u radu i s takvom djecom, a roditeljima podršku u prihvaćanju i odgoju vlastitog djeteta s teškoćama u ponašanju, a prevenirajući teže oblike poremećaja u ponašanju koje može nepovoljno utjecati na obrazovanje, školovanje, socijalnu kompetentnost i uključenost djeteta u društvo, s naglaskon na osobni rast, razvoj i uspjeh.

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=224214
Oznaka recenzijeRefereed