Vođenje škola i kvaliteta u obrazovanju: sličnosti i razlike u pojedinim izabranim EU državama

NazivVođenje škola i kvaliteta u obrazovanju: sličnosti i razlike u pojedinim izabranim EU državama
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2015
AutoriPerše, T. Vršnik, Kozina A., Krečić M. Javornik, & Grmek M. Ivanuš
ČasopisŽivot i škola
Godište61
Broj2
Početna stranica13
Označavanje stranica13-24
Datum objavljivanja12/2015
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN1849-0972
Ključne riječimeđunarodna komparativna analiza, ravnatelj škole, školska uprava, vođenje škole
Abstract

Članak se fokusira na različite metode vođenja škole i stilove (načine) upravljanja. Efikasno vođenje škole pokazalo se kao ključno za uspjeh učenika, odmah nakon kvaliteta učitelja (Augustine i dr., 2009 u OECD, 2012). U članku su predstavljeni rezultati drugog empirijskog istraživanja, koji se temelje na podacima iz projekta TALIS (2008). Predviđene vrijednosti izabranih varijabli (kao što su veličina škole, spol ravnatelja škole itd.) za različite vrste vođenja i stilova upravljanja škole bile su analizirane višestrukom regresijskom analizom. Rezultate analize možemo primijeniti u međunarodnom kontekstu (prostoru), pošto smo usporedili podatke upitnika za ravnatelje škola iz Austrije, Mađarske, Slovačke i Slovenije. Analizom je utvrđeno da su pokazatelji (prediktori) za različite vrste vođenja i stilove upravljanja školom pretežno zavisni odspecifike pojedinih država, značajan utjecaj na većinu indeksa imaju jedino godine radnog iskustva ravnatelja. Odgovor napitanje koje su najbolje vrste vođenja i stilovi upravljanja školom nije jednoznačan. Na temelju našeg istraživanja nije moguće izdvojiti neki posebni indikator za postizanje dobrog upravljanja.

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=238993
Oznaka recenzijeRefereed