Agresivnost i prihvaćenost u skupini djece predškolske dobi

NazivAgresivnost i prihvaćenost u skupini djece predškolske dobi
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2014
AutoriCakić, L., & Velki T.
ČasopisŽivot i škola
Godište60
Broj2
Početna stranica15
Označavanje stranica15-22
Datum objavljivanja12/2014
Vrsta radaizvorni znanstveni članak
ISSN0044-4855
Ključne riječiagresivnost, djeca predškolske dobi, dječaci, djevojčice, prihvaćenost, vršnjaci
Abstract

Agresija je društveno neprihvatljivo ponašanje s namjerom da se ljudima ili imovini nanese šteta (Vasta, Haith i Miller, 1997). U predškolskoj dobi agresivnost je najizraženija, a razlog su tomu uobičajena ponašanja za navedenu dob, kao što su ispadi bijesa te iritabilna ponašanja koja nestaju u ranoj školskoj dobi. Kod djevojčica se agresivnost u predškolskoj dobi izražava kroz ponašanja kao što su ogovaranje (uništavanje nečije reputacije kod druge djece), isključivanje iz društva, vrijeđanje. Dječaci više izražavaju fizičku agresiju (instrumentalnu i neprijateljsku). Kao najčešći uzrok neprihvaćanja među vršnjacima navodi se antisocijalno ponašanje (Ladd, 1999). Cilj rada bio je utvrditi povezanost agresivnog ponašanja i prihvaćenosti djece predškolske dobi u skupini vršnjaka. U ispitivanju je sudjelovalo 240-ero djece (125 dječaka i 115 djevojčica) u dobi od 5 do 7 godina koja pohađaju vrtiće u Osijeku te njihove odgajateljice. Za procjenu agresivnosti korištena je Skala agresivnosti iz Skale za procjenu ponašanja djece predškolske dobi od strane odgajatelja – (TRF – Achenbach, 1991). Skala sadrži opise ponašanja kao što su izazivanje, tjelesna agresivnost i napadanje. Za utvrđivanje prihvaćenosti u vrtićkoj skupini korištena je Skala za utvrđivanje sociometrijskog statusa na temelju procjena vršnjaka (Sociometric Peer-rating Scale – Asher, 1979). Dobivena je negativna povezanost agresivnosti i prihvaćenosti na ukupnom uzorku. S obzirom na spol, kod dječaka je dobivena negativna povezanost agresivnosti i prihvaćenosti, dok kod djevojčica nije.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/193758
Oznaka recenzijeRefereed