Frazeologija dječjega jezika

NazivFrazeologija dječjega jezika
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2015
AutoriKolar, E. Berbić, & Žulj M.
ČasopisŽivot i škola
Godište61
Broj2
Početna stranica145
Označavanje stranica145-155
Datum objavljivanja12/2015
Vrsta radaPregledni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječidobna frazeologija, frazem, frazeologija, jezik udžbenika, komunikat
Abstract

Rječnik djeteta općenito, a osobito dobni frazemi u predškolskom razdoblju i u mlađim razredima osnovne škole slabo je istraženo područje iako je taj dio ranoga jezičnoga razvoja tipično identitetsko obilježje dječjega govora. Iako se njima često koriste u osobnoj komunikaciji, učenici imaju poteškoća u prepoznavanju i tumačenju značenja odre-đenih frazema. Cilj je rada istražiti koliko učenici četvrtoga razreda osnovne škole razumiju frazeme koje čuju ili se njima koriste u svojoj usmenoj i pismenojkomunikaciji, mogu li objasniti značenje tih frazema te kolika je zastupljenost frazema u tekstovima čitanki za osnovnu školu. Kako bi se dobili određeni pokazatelji, anketom koja se sastoji od tri pitanja ispitana su 94 učenika iz dviju škola s područja Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije.

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=239052
Oznaka recenzijeRefereed