Učestalost primjene konstruktivističkih pristupa učenju u nastavi prirode i društva

NazivUčestalost primjene konstruktivističkih pristupa učenju u nastavi prirode i društva
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2015
AutoriLetina, A.
ČasopisŽivot i škola
Godište61
Broj2
Početna stranica157
Označavanje stranica157-168
Datum objavljivanja12/2015
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN1849-0972
Ključne riječiaktivno učenje, konstruktivistički pristup, nastava prirode i društva, tradicionalna nastava, učitelji
Abstract

U ovom radu provedena je komparativnaanaliza obilježja konstruktivističke i tradicionalne nastave prirode i društva.
Pritom se polazi od pretpostavke da je konstruktivistički pristup u nastavi prirode i društva bitan čimbenik u razvoju učeničkih kompetencija te da takav pristup treba predstavljati temelj suvremenog obrazovanja. U tom kontekstu provedeno je istraživanje čiji je cilj bio ispitati učestalost primjene konstruktivističkih pristupa, te identificirati najučestalije primjenjivane konstruktivističke postupke u nastavi prirode i društva. Istraživanje je provedeno na uzorku 126 učitelja razredne nastave županije Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Rezultati pokazuju da se učitelji često koriste konstruktivističkim pristupima u nastavi Prirode i društva te da osobito često primjenjuju postupke za aktivaciju dubljih misaonih procesa učenika. Također je detektirano da učitelji nedovoljno često povezuju nastavne sadržaje prirode i društva sa stvarnim životnim kontekstom. Dobiveni rezultati upućuju na zaključak da je nastava prirode i društva anketiranih ispitanika utemeljena na konstruktivističkoj paradigmi učenja i poučavanja. Na temelju takvoga nalaza može se zaključiti da je u nastavi prirode i društva većostvaren pomak od tradicionalne nastave usmjerene na učitelja prema suvremenijoj nastavi usmjerenoj na učenika, što predstavlja dobar temelj za nadolazeću kurikulumsku reformu.

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=239059
Oznaka recenzijeRefereed