Suvremena nastava u osnovnoj školi „Šećerana“ ulaskom u Europsku uniju

NazivSuvremena nastava u osnovnoj školi „Šećerana“ ulaskom u Europsku uniju
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2015
AutoriMurk, B.
ČasopisŽivot i škola
Godište61
Broj2
Početna stranica203
Označavanje stranica203-210
Datum objavljivanja12/2015
Vrsta radaStručni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječidan zdravlja, ekodan, kviz znanja, pokusi, školski projekt, suradničko učenje
Abstract

Članak govori o planiranju i realizaciji školskog projekta pod nazivom „Suvremena nastava u Osnovnoj školi „Šećerana“ ulaskom u Europsku Uniju“ tijekom školske godine 2013./2014. U realizaciji su sudjelovali učenici od 1. do 8. razreda matične škole i pet područnih škola. Projektom se unaprjeđuje nastavni proces, podržava nova kultura učenja zasnovana na iskustvenom i istraživačkom učenju kao i individualni i timski pristup radu te integracija znanja učenika uz uporabu novih tehnologija. Projekt je započeo početkom godine uključivanjem učitelja i učenika, osmišljavanjem aktivnosti, planiranjem realizacije i pripremanjem učenika. Vrhunac je dostigao u integriranom tjednu Dana škole po-četkom travnja kada je održan Biološko-kemijsko-fizikalni dan, Dan jezika, Dan zdravlja, Ekološki dan i „Razigrano putovanje Hrvatskom“, sve objedinjeno temom samoga Dana škole. Multimedijska učionica opremljena pametnom plo-čom i opremom za videokonferencijsku nastavu omogućila je povezivanje i bolju suradnju matične i područnih škola. Rezultat projekta veća je motiviranost učenika za budući rad i stjecanje znanja kroz iskustvenim i suradničkim učenjem.

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=239083
Oznaka recenzijeRefereed