Bolonjska deklaracija kao nova paradigma (kvalitetnog) visokoškolskog obrazovanja

NazivBolonjska deklaracija kao nova paradigma (kvalitetnog) visokoškolskog obrazovanja
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2016
AutoriČirić, N.
ČasopisŽivot i škola
Godište62
Broj1
Početna stranica53
Označavanje stranica53-61
Datum objavljivanja06/2016
Vrsta radaPregledni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječiparadigme visokoškolskog obrazovanj, suvremene didaktičke teorije, sveučilišna nastava, visokoškolsko obrazovanje
Abstract

U radu su predstavljene tradicionalna i suvremena paradigma visokog obrazovanja u odnosu na njenu prepoznatljivost kroz Bolonjsku deklaraciju. Primijenjena je deskriptivna metoda i postupak raščlanjivanja i analize sadržaja aktualnih postavki Bolonjske deklaracije, paradigmi visokog obrazovanja i suvremenih didaktičkih teorija. Polazeći od činjenice da se paradigme visokog obrazovanja po sadržaju i strukturi međusobno razlikuju, rezultati naših teorijskih razmatranja ukazuju na iste temeljne ciljeve institucionalnog visokoškolskog obrazovanja, ali i potrebu za rekonceptualizacijom iz društva znanja i paradigme poučavanja u društvo koje uči i paradigmu učenja. Javljaju se velike razlike u konkretizaciji organizacije sveučilišne nastave s obzirom na tradicionalnu i suvremenu paradigmu, ali istovremeno potvrđujemo da se kroz aktualne reforme u visokoškolskom obrazovanju sve više teži stvaranju pretpostavki za ujednačen prostor i kvalitetu visokoškolskog obrazovanja, te da je okrenutost prema potrebama sudionika i autonomiji znanstveno-istraživačkog rada postala prioritet.

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=243483
Oznaka recenzijeRefereed